MJU­KA FOR­MER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Taklam­pa Ball ice i de­sign av Ben­ny Frandsen, av rök­fär­gat glas, 18 cen­ti­me­ter hög, 936 kro­nor, Bo­lia.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.