TALL­RIK MED KLÖS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Char­mi­ga tall­rik Ti­ger pla­te, från Don­na Wil­son, pig­gar upp mat­stun­den. Av ben­pors­lin, 21 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 320 kro­nor, Län­na möb­ler.

MIXA MÖB­LER. För­fat­ta­ren och fo­to­gra­fen Ida Magntorn har gjort sin fjär­de in­red­nings­bok, ”Ho­me sto­ri­es”. ”Jag föl­jer ab­so­lut in­red­ningstren­der, men gans­ka omed­ve­tet”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.