TRÄ­REN VAS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Svar­vad pryd­nads­vas av kej­sar­trä. 25 × 38 cen­ti­me­ter, 1 290 kro­nor, Bros­te Co­pen­ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.