”Jag älskar att må­la om vil­ket kan gö­ra att den trå­ki­gas­te mö­beln får nytt liv igen”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Hon plug­gar till in­re­da­re och ho­mesta­ging­kon­sult och hål­ler på att star­ta upp eg­na fö­re­ta­get Mon­te­li­us­ho­me. I fram­ti­den kom­mer hon att in­re­da och ho­me­sty­la pri­va­ta hem och of­fent­li­ga mil­jö­er. Det är en dröm som hon haft länge.

– Det känns både spän­nan­de och li­te läs­kigt, men jag läng­tar som ba­ra den, sä­ger Malin.

MALIN IN­SPI­RE­RAS MYC­KET av na­tu­ren. Of­ta hit­tar hon fynd i con­tain­rar och på lop­pi­sar.

– Det gäl­ler att hit­ta guld­kor­nen och ut­gå ifrån dem. Jag tyc­ker om att gö­ra om möb­ler själv och att hit­ta nya an­vänd­nings­om­rå­den.

Det kan va­ra en gam­mal lå­da som för­ses med hjul och blir lek­saks­för­va­ring, el­ler att hit­tar en ol­je­tun­na un­der en pro­me­nad och vips så har fa­mil­jen ett nytt si­do­bord i hem­met.

– Jag älskar att må­la om, vil­ket kan gö­ra att den trå­ki­gas­te mö­beln får nytt liv igen, sä­ger Malin.

Ny­li­gen fick hon pris av Alcro trend där hon må­lat om ett gam­malt ret­ro­skåp med en grågrön ku­lör.

Mer in­spi­ra­tion får Malin från in­red­nings­tid­ning­ar, Instagram och Pin­te­rest.

– Pin­te­rest ger mig myc­ket. Spe­ci­ellt i stu­di­e­syn­punkt, sä­ger Malin. Rent stilmässigt gil­lar jag den eklek­tis­ka sti­len bäst där ett per­son­ligt hem möts med nytt och

4

5

LEKFULLT

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.