Mo­dernt & tren­digt på 26 kvadrat­me­ter

De ru­sti­ka plank­gol­ven och te­gel­väg­gen i kö­ket ha­de pre­cis den charm Erik le­ta­de ef­ter. Han föll di­rekt för lä­gen­he­ten i Gö­te­borg. Här har Erik och Fred­rik ska­pat sitt dröm­hem med en bland­ning av mo­der­na och gam­la möb­ler.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text TI­NA ÅGREN Foto CE­CI­LIA MÖLLER Sty­ling EM­MA OLAI

NÄR ERIK SKUL­LE flyt­ta till Gö­te­borg för att stu­de­ra le­ta­de han ef­ter bo­en­de på Hem­net och fick syn på en et­ta med många ru­sti­ka de­tal­jer. Erik föll pla­dask för den fi­na fisk­benspar­ket­ten, plank­gol­ven och te­gel­väg­gen i kö­ket. Dess­utom ha­de lä­gen­he­ten en ne­u­tral bas som man lätt kun­de för­änd­ra och an­pas­sa till sin egen stil.

– Trots att ti­di­ga­re äga­re in­te ha­de sam­ma stil som jag såg jag en stor po­ten­ti­al. Jag kän­de di­rekt att den här lä­gen­he­ten kan jag få my­sig och per­son­lig.

Erik köp­te lä­gen­he­ten som­ma­ren 2014, och det blev

NA­TUR­NÄ­RA

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.