Won­ton­sop­pa med pak choi

Leva & Bo - - Asiatiska Smaker -

4 por­tio­ner Dump­lings: • 24 won­ton­deg­plat­tor, finns

i asi­a­tis­ka livs­me­dels­bu­ti­ker • 1 ägg, lätt upp­vis­pat Fyll­ning: • ¼ sal­ladskål, strim­lad • 1 tsk havs­salt • 200 g kyck­ling­färs • 3 sal­lads­lö­kar • 3 cen­ti­me­ter ing­e­fä­ra, fin­ri­ven • 1 tsk so­ja • 1 tsk se­sa­m­ol­ja • 1 krm salt Sop­pa: • 1 li­ter kyck­ling­bul­jong • 2 cm ing­e­fä­ra, fint strim­lad • 1 msk so­ja • ½ msk se­sa­m­ol­ja • 4 pak choi, skur­na i mind­re bi­tar Top­ping: • chi­li­fla­kes • 2 msk ki­ne­sisk gräslök, finns i asi­a­tis­ka livs­me­dels­bu­ti­ker, kan er­sät­tas med van­lig gräslök • fin­hac­kad

Lägg den strim­la­de kå­len i en skål till­sam­mans med havs­sal­tet, mas­se­ra in sal­tet i kå­len och låt stå i 10 mi­nu­ter.

Häll av den väts­ka som bil­dats och kra­ma även ur så myc­ket väts­ka som möj­ligt ur kå­len.

Lägg tillbaka kå­len i skå­len och blan­da med kyck­ling­färs, sal­lads­lök, ing­e­fä­ra, so­ja, se­sa­m­ol­ja och salt till en smet.

Lägg en deg­plat­ta i han­den och klic­ka på 1 tsk smet i mit­ten av deg­plat­tan, pens­la kan­ter­na med upp­vis­pat ägg och nyp ihop så att du får ett li­tet knyte.

Upp­re­pa på sam­ma sätt med res­ten av plat­tor­na. Lägg de fär­di­ga dump­ling­ar­na un­der en lätt fuk­tad hand­duk.

Ko­ka upp en ka­strull med vat­ten och ko­ka dump­ling­ar­na i cir­ka 3 mi­nu­ter.

Ko­ka upp bul­jong­en till­sam­mans med ing­e­fä­ra, so­ja och se­sa­m­ol­ja. Dra ner vär­men, till­sätt pak choi och låt sju­da i någ­ra mi­nu­ter.

För­de­la pak choi och dump­lings jämnt över fy­ra dju­pa skå­lar, slå över bul­jong­en och top­pa med chi­li­fla­kes och gräslök.

1

2

3

4

5

6

7

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.