Ång­a­de räk­dump­lings med gräslök

Leva & Bo - - Asiatiska Smaker -

4 por­tio­ner • 24 run­da gyo­za­deg­plat­tor • 1 ägg, lätt upp­vis­pat Fyll­ning: • 200 g ska­la­de rä­kor, hac­ka­de • 1 sal­lads­lök, hac­kad • 2 msk hac­kad ki­ne­sisk gräslök,

kan er­sät­tas med van­lig gräslök • 2 cen­ti­me­ter ing­e­fä­ra, fin­ri­ven • 1 vit­löks­klyf­ta, fin­ri­ven • ¼ chi­li, fin­hac­kad • ½ tsk se­sa­m­ol­ja • ½ msk maj­se­na • 1 msk ägg­vi­ta • ½ tsk salt Dipp­sås: • 4 msk ris­vi­nä­ger • 2 msk so­ja • 2 msk soc­ker • 2 tsk sam­bal bad­jak (chili­pas­ta) • 2 sal­lads­lö­kar, fin­hac­ka­de Röd­kåls­sal­lad: • ½ röd­kål, finstrim­lad • 1 kru­ka ko­ri­an­der, hac­kad • ½ li­me, saf­ten • ½ msk ris­vi­nä­ger • flingsalt

Blan­da al­la in­gre­di­en­ser­na till fyll­ning­en i en bun­ke och låt dra i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Rör ihop in­gre­di­en­ser­na till dipp­så­sen i en skål.

Blan­da sal­la­den i en bun­ke och lägg upp i en skål.

Lägg 2 teske­dar fyll­ning i mit­ten på en deg­plat­ta och pens­la kan­ter­na med ägg. Nyp ihop hör­nen så att du får fy­ra snib­bar med en li­ten öpp­ning i mit­ten på dump­ling­en och nyp ihop kan­ter­na så att dump­ling­en hål­ler ihop.

Upp­re­pa på sam­ma sätt med res­ten av plat­tor­na. Lägg de fär­di­ga dump­ling­ar­na un­der en lätt fuk­tad hand­duk.

Ånga kny­te­na i 3–4 mi­nu­ter i bam­bu­korg el­ler ång­ugn.

Ser­ve­ra de ny­ång­a­de dump­ling­ar­na di­rekt med dipp­så­sen och röd­kåls­sal­la­den.

1

2

3

4

5

6

7

ÅNG­A­DE. Dump­lings fyll­da med rä­kor ser­ve­ras med röd­kåls­sal­lad och dipp­sås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.