Svamp­gyo­za med chi­li- & vit­löks­ol­ja

Leva & Bo - - Asiatiska Smaker -

4 por­tio­ner • 24 gyo­za­degs­plat­tor, finns i väl­sor­te­ra­de el­ler asi­a­tis­ka livs­me­dels­bu­ti­ker • 1 ägg, lätt upp­vis­pat Fyll­ning: • 300 g blan­dad svamp, till ex­em­pel ost­ron­skiv­ling och skogs­cham­pin­jon, fin­hac­kad • 2 scha­lot­ten­lö­kar, fin­hac­ka­de • 2 vit­löks­klyf­tor, fin­riv­na • 2 msk gräslök, hac­kad • 2 msk so­ja • 1 msk se­sa­m­ol­ja • ½ msk soc­ker • salt och pep­par Chi­li- och vit­löks­ol­ja: • 2 vit­löks­klyf­tor, tunt ski­va­de • 2 scha­lot­ten­lö­kar, tunt ski­va­de • ½ chi­li, fint ski­vad • 1 tsk sam­bal bad­jak • 2 sal­lads­lö­kar, fint ski­va­de • ½ dl oliv­ol­ja Till ser­ve­ring: • fri­te­rad scha­lot­ten­lök, finns i väl­sor­te­ra­de el­ler asi­a­tis­ka livs­me­dels­bu­ti­ker • ris

Fräs svamp, scha­lot­ten­lök och vit­lök på låg vär­me i någ­ra mi­nu­ter så att de mjuk­nar.

Till­sätt gräslök, so­ja, se­sa­m­ol­ja och soc­ker, fräs i yt­ter­li­ga­re nå­gon mi­nut och sma­ka av med salt och pep­par. Låt rö­ran sval­na helt.

Pens­la kan­ter­na på en gyo­zaplat­ta med det upp­vis­pa­de äg­get.

Klic­ka ut cir­ka 2 tsk fyll­ning mitt på de­gen, vik över hälf­ten så att det blir som en halv­må­ne och nyp ihop längs med kan­ten.

Upp­re­pa på sam­ma sätt med res­ten av plat­tor­na. Lägg de fär­di­ga dump­ling­ar­na un­der en lätt fuk­tad hand­duk.

Gör chi­li- och vit­löks­ol­jan ge­nom att frä­sa al­la in­gre­di­en­ser till­sam­mans med ol­jan på låg vär­me tills lö­ken är mjuk.

Het­ta upp li­te ol­ja i en stek­pan­na och stek någ­ra kny­ten åt gång­en så att de får färg på ena si­dan. Gyo­za ska ba­ra ste­kas på en si­da, så du ska in­te vän­da dem.

Häll li­te vat­ten i pan­nan så att det pre­cis täc­ker bot­ten och sätt på ett lock. Låt kny­te­na ånga i cir­ka 3 mi­nu­ter.

Ser­ve­ra gyo­zan top­pad med chi­li­och vit­löks­ol­jan samt den fri­te­ra­de lö­ken till­sam­mans med kokt ris.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.