Fri­te­ra­de ­krabb­dump­lings

Leva & Bo - - Asiatiska Smaker -

4 por­tio­ner • 24 fyr­kan­ti­ga won­ton­plat­tor • 1 ägg, lätt upp­vis­pat Fyll­ning: • 240 g krabb­kött (färsk el­ler från

burk) • 50 g glasnud­lar • 1 msk hac­kat vit­löks­gräs, finns i asi­a­tis­ka livs­me­dels­bu­ti­ker, kan er­sät­tas med gräslök • 2 cm ing­e­fä­ra, fin­ri­ven • ¼ röd chi­li, fin­hac­kad • 1 sal­lads­lök, fin­hac­kad • 2 msk, hac­kad ko­ri­an­der • salt • ne­u­tral ol­ja, till fri­te­ring Dipp­sås med ing­e­fä­ra: • 4 msk so­ja • 2 msk ris­vi­nä­ger • 2 cm ing­e­fä­ra, ri­ven • 2 msk ko­ri­an­der, fin­hac­kad • ¼ röd chi­li, tunt ski­vad

Rör ihop al­la in­gre­di­en­ser till dipp­så­sen i en skål.

Ko­ka nud­lar­na en­ligt in­struk­tio­ner­na på pa­ke­tet. Häll av och spo­la nud­lar­na med kallt vat­ten.

Rör ihop al­la in­gre­di­en­ser till fyll­ning­en och sma­ka av med salt.

Lägg cir­ka 2 teske­dar fyll­ning i mit­ten av en deg­plat­ta och pens­la kan­ter­na med li­te upp­vis­pat ägg. Vik in var­je hörn mot mit­ten så att de över­lap­par och det blir som ett li­tet pa­ket. Upp­re­pa med res­ten av deg­plat­tor­na.

Värm ol­ja till 180 gra­der i en fri­tös el­ler i en tjock­bott­nad ka­strull.

Fri­te­ra dump­ling­sen i om­gång­ar i cir­ka 2–3 mi­nu­ter, el­ler tills de är kris­pi­ga och har fått fin färg. Låt dem rin­na av på hus­hålls­pap­per nå­gon mi­nut fö­re ser­ve­ring.

Ser­ve­ra dump­ling­sen di­rekt till­sam­mans med dipp­så­sen.

2

3

4

5

6

7

VE­GE­TA­RISKT. Dump­lings med blan­da­de svamp­sor­ter sma­kar gott med en stark chi­li­och vit­löks­dipp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.