Ång­a­de fläsk& kimchi­dump­lings

Leva & Bo - - Asiatiska Smaker -

4 por­tio­ner • 24 gyo­za­degs­plat­tor, finns i väl­sor­te­ra­de el­ler asi­a­tis­ka livs­me­dels­bu­ti­ker • 1 ägg, lätt upp­vis­pat Fyll­ning: • 200 g fläsk­färs • 2 sal­lads­lö­kar, fin­hac­ka­de • 1 dl hac­kad kimchi, finns

i asi­a­tis­ka bu­ti­ker • 1 vit­löks­klyf­ta, fin­ri­ven • 3 cen­ti­me­ter ing­e­fä­ra, fin­ri­ven • 1 msk so­ja • 1 tsk salt Dipp­sås med gochu­jang: • ½ dl so­ja • 1 msk ris­vi­nä­ger • 1 tsk gochu­jang, ko­re­ansk ­krydd­pas­ta, finns i asi­a­tis­ka bu­ti­ker • 1 msk se­sam­frön • 1 msk soc­ker

Vis­pa ihop al­la in­gre­di­en­ser till dipp­så­sen så att sock­ret lö­ser sig.

Blan­da fläsk­färs, sal­lads­lök, kimchi, vit­lök, ing­e­fä­ra, so­ja och salt till en smet.

Klic­ka ut cir­ka 2 teske­dar fyll­ning i mit­ten på en deg­plat­ta och pens­la kan­ter­na med upp­vis­pat ägg.

Vik över de­gen till en halv­må­ne och gör 5–6 små veck längs kan­ten och tryck ihop så att den slu­ter tätt.

Upp­re­pa på sam­ma sätt med res­ten av plat­tor­na. Lägg de fär­di­ga dump­ling­ar­na un­der en lätt fuk­tad hand­duk.

Ånga dump­ling­ar­na i en bam­bu­korg el­ler i ång­ugn i 3–4 mi­nu­ter. Ser­ve­ra di­rekt till­sam­mans med dipp­så­sen och li­te ex­tra kimchi.

1

2

3

4

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.