Nu­tella­fyll­da pick­ka­kor

Leva & Bo - - Söta Favoriter -

30 ka­kor Hem­gjord nu­tel­la: • 400 g has­sel­nöt­ter • 250 g mjölkcho­klad • ½ dl fly­tan­de ho­nung • salt Ka­kor: • 200 g smör • 3 ⅓ dl ve­te­mjöl • 2 ½ dl strö­soc­ker • 3 ⅓ dl po­ta­tis­mjöl • 1 tsk bak­pul­ver • 2 tsk va­nilj­soc­ker • 1 ägg

Nu­tel­la: Ros­ta has­sel­nöt­ter mitt i ug­nen i 15–20 mi­nu­ter tills ska­len bör­jar loss­na. Ta ut dem och sänk tem­pe­ra­tu­ren till 175 gra­der. Gnug­ga nöt­ter­na i en köks­hand­duk så loss­nar ska­len lätt.

Smält cho­kla­den över vat­ten­bad. Låt sval­na li­te.

Kör nöt­ter­na i mat­be­re­da­re tills ol­jan i nöt­ter­na se­pa­re­rar. Till­sätt ho­nung, och kör en stund till.

Häll ner cho­kla­den och kör yt­ter­li­ga­re en stund. Sma­ka av med li­te salt. Låt sval­na.

Ka­kor: Skär smö­ret i mind­re bi­tar och lägg i en bun­ke.

Blan­da de tor­ra in­gre­di­en­ser­na och nyp sen ihop dem med smö­ret.

Till­sätt äg­get och ar­be­ta in det tills de­gen pre­cis går ihop.

De­la de­gen i två de­lar och rul­la de­lar­na till två cir­ka 4 cen­ti­me­ter tjoc­ka rul­lar. Slå in dem i plast­fo­lie och låt stå i kyl­skåpet i 30 mi­nu­ter.

Skär de­grul­lar­na i cir­ka 3–4 mil­li­me­ter tjoc­ka skivor. Lägg des­sa på en plåt klädd med bak­plåts­pap­per och pic­ka dem med en pick el­ler nag­ga med en gaf­fel.

Gräd­da mitt i ug­nen i 10–12 mi­nu­ter. Låt sval­na på gal­ler.

Häll nu­tel­lan i en sprit­spå­se och sprit­sa ut en klick på hälf­ten av ka­kor­na och lägg den and­ra hal­van ovan­på.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MER SÖTT. Re­cep­ten är häm­ta­de ur ”Ba­ka med Li­nus” (Bon­ni­er fak­ta).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.