Salt cho­klad- & ko­la­paj

Leva & Bo - - Söta Favoriter -

10–12 bi­tar Pajskal: • 2 ⅔ dl ve­te­mjöl • ⅔ dl has­sel­nöts­mjöl • ¾ dl ka­kao • ¼ tsk salt • 1 ¼ dl strö­soc­ker • 110 g kallt smör, sku­ret i bi­tar • 1 ägg • 2 msk kallt vat­ten • 1 tsk va­nil­jes­sens Ko­la: • 2 ½ dl strö­soc­ker • 2 ½ dl vat­ten • 2 ½ dl visp­gräd­de • 140 g smör • 2 tsk salt Cho­klad­ga­nache: • 125 g mörk cho­klad • 1 ¼ dl visp­gräd­de

1

Pajskal: Blan­da de tor­ra in­gre­di­en­ser­na i en bun­ke, till­sätt smö­ret och nyp snabbt ihop.

Till­sätt ägg, vat­ten och va­nil­jes­sens och knå­da snabbt till en deg. Täck med plast och låt lig­ga i kyl­skåp i minst 30 mi­nu­ter.

2

Lägg de­gen mel­lan två ark plast­film, kav­la ut till en run­del. Klä en spring­form med de­gen, 22–24 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Kläm fast fo­lie runt kan­ter­na så att in­te de­gen gli­der ner un­der grädd­ning­en. Nag­ga bot­ten med en gaf­fel.

Gräd­da mitt i ug­nen på 180 gra­der i 20 mi­nu­ter. Låt sval­na.

Ko­la: Ko­ka soc­ker och vat­ten i en ka­strull tills det blir gyl­len­brunt. Rör så li­te som möj­ligt. Till­sätt gräd­den för­sik­tigt och ko­ka i yt­ter­li­ga­re 10–15 mi­nu­ter.

Ko­lan bör ha en tem­pe­ra­tur på 115–120 gra­der. Rör ut smö­ret i ko­lan och blan­da ner sal­tet.

Häll ko­lan i pajska­let och ställ in i kyl­skåpet me­dan du gör ga­nachen.

Ga­nache: Fin­hac­ka cho­klad och lägg i en skål. Värm gräd­de i en ka­strull och häll över cho­kla­den. Rör om då och då me­dan det sval­nar tills det blir en blank och len ga­nache.

Häll ga­nachen över ko­lan och låt pa­jen stå i 2–3 tim­mar i kyl­skåp in­nan du ser­ve­rar den.

4

5

6

7

8

9

FYLL­DA. Des­sa ka­kor med hem­gjord nu­tel­la smäl­ter i mun­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.