Pe­tit-chous­va­nar med smak av Piña co­la­da

Leva & Bo - - Söta Favoriter -

20–25 sva­nar Pe­tit-chou­er: • 2 dl vat­ten • 1 ½ msk flor­soc­ker • 75 g smör • 2 dl ve­te­mjöl • 3 ägg Ana­na­scurd: • 1 dl ana­naspuré • ½ dl strö­soc­ker • 1 ½ msk maj­se­na • 2 msk ci­tronsaft • 3 äggu­lor • 25 g smör Ko­kos­mous­se: • 1 dl ri­ven ko­kos • 1 dl crè­me fraiche • 1 dl visp­gräd­de • 2 tsk va­nilj­soc­ker

Pe­tis-chou­er: Ko­ka upp vat­ten, flor­soc­ker och smör i en ka­strull.

Vis­pa ner ve­te­mjöl och ko­ka sme­ten. Det är vik­tigt att du ko­kar sme­ten or­dent­ligt in­nan du till­sät­ter äg­gen, an­nars kom­mer den bli för lös. Rör kraf­tigt tills den släp­per från kan­ter­na. Till­sätt ett ägg åt gång­en och vis­pa sme­ten tills den går ihop och blir glan­sig in­nan du till­sät­ter näs­ta ägg. Låt sval­na li­te.

Häll sme­ten i en sprit­spå­se och for­ma svan­k­rop­par­na ge­nom att sprit­sa ut små bol­lar med en svans på en plåt med bak­plåts­pap­per.

Gräd­da mitt i ug­nen på 200 gra­der i 15 mi­nu­ter. Öpp­na se­dan ugns­luc­kan li­te på glänt och gräd­da i yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter. På det vi­set tor­kar de ut li­te ex­tra.

An­vänd en tyll, cir­ka 3 mil­li­me­ter, och sprit­sa hal­sen för sig på en plåt. Gräd­da i 6–8 mi­nu­ter.

Ana­na­scurd: Blan­da ana­naspuré, soc­ker, maj­se­na och ci­tronsaft i en ka­strull och ko­ka upp. Mixa slätt.

Till­sätt äggu­lor och sjud på svag vär­me tills cur­den tjock­nar. Tem­pe­ra­tu­ren får in­te nå över 85 gra­den. Rör ut smör i cur­den, ställ kallt. Ko­kos­mous­se: Blan­da ko­kos och crè­me fraiche i en bun­ke. Låt sväl­la ett tag.

Vis­pa gräd­de och va­nilj­soc­ker i en bun­ke tills gräd­den pre­cis får top­par. Vänd ner i ko­kos­bland­ning­en.

Mon­te­ring: Skär av ett lock gans­ka högt upp på svan­k­rop­pen och de­la loc­ket på mit­ten längs med för att gö­ra två ving­ar.

Fyll krop­pen med ana­na­scurd och tryck fast hal­sen. Sprit­sa ko­kos­mous­se över cur­den och hal­sen, och sätt fast ving­ar­na.

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.