Ste­ka i smör el­ler ol­ja?

Vil­ka är för­de­lar­na med att ste­ka i smör kont­ra ol­ja? Var­för ska man blan­da?

Leva & Bo - - Fråga Oss - ANN-MA­RIE

Smör har en in­byggd ter­mo­me­ter som hjäl­per dig att ve­ta när det är dags att bör­ja ste­ka. Det slu­tar lå­ta, bör­jar skum­ma och får en gyl­len­brun färg. Dess­utom har smö­ret en smak som ten­de­rar att lyf­ta rå­va­ror­na. Ol­ja har and­ra för­de­lar – till ex­em­pel tål en del sor­ter hög­re tem­pe­ra­tu­rer. Många koc­kar an­vän­der en bland­ning av smör och ol­ja i sin mat­lag­ning för att maxa ste­ke­gen­ska­per­na.

HÖG RYGG. Stol Har­ry med vit kläd­sel och ben i björk, 349 kro­nor, Ikea. LÅG RYGG. Karm­stol Nils med svart­bet­sa­de ben, 899 kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.