Var kan jag kö­pa sto­lar­na?

Hej! Jag köp­te num­mer 50 av LE­VA & BO för­ra året och fast­na­de för sto­lar­na runt det sto­ra bor­det. Såg så om­bo­nat ut och nu är jag på jakt ef­ter sam­ma stil! Så var hit­tar jag sto­lar­na? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - KERSTIN

Sto­lar­na hem­ma hos Ca­mil­la Bengts­son-We­re­li­us i Skå­ne kom­mer från Ikea men har ut­gått ur sor­ti­men­tet. Men du kanske gil­lar va­ru­hu­sets snar­li­ka va­ri­an­ter av kläd­da sto­lar – kol­la in Har­ry och Nils!

STIL­MIX. Kläd­da sto­lar

kring det ru­sti­ka mat­bor­det i Skå­ne­hem­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.