”Jag gil­lar att re­no­ve­ra möb­ler”

Ju­lia Englund ska­par en varm och lyx­ig käns­la i sitt hem i Ek­sjö. – Jag kö­per of­ta små möb­ler som jag re­no­ve­rar med ny färg och nya be­slag, så att de pas­sar in i den lyx­i­ga stil som jag vill ha, sä­ger hon. Här bor: Gör: Hem­met:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Ju­lia Englund, 21. Ar­be­tar på Ica.

Lä­gen­het på 44 kvadrat­me­ter, i cen­tra­la Ek­sjö.

ju­li­i­aenglund.

Instagram:

1 SMINK

”Man be­hö­ver in­te kö­pa de dy­ras­te in­red­nings­de­tal­jer­na Smink­bor­det har jag re­no­ve­rat med färg och be­slag.”

2 MAR­MOR

Den långa ta­vel­hyl­lan i ljus ­mar­mor har Ju­lia de­sig­nat själv. ”Jag har gjort av den av ett ­föns­ter­brä­de.” MÄS­SING

Fint stil­le­ben på mat­bor­det i kö­ket – en stor vas, doft­ljus, ­sam­la­de ­ljus­sta­kar och små glas med guld­kant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.