Sam­la fa­vo­ri­ter­na i fi­na grup­per

Leva & Bo - - Redaktören -

VACK­RA SA­KER GÖR ditt hem mer per­son­ligt och myc­ket ro­li­ga­re. Men det är svårt att få till det, ut­sprid­da pry­lar känns lätt rö­rigt och in­te alls mo­dernt. Bäs­ta och enk­las­te tip­set är att sam­la ihop fle­ra sa­ker och gö­ra ett stil­le­ben. Hit­ta en bra plats som en li­ten bänk, ett si­do­bord el­ler ett föns­ter. En grön växt, ljus­sta­kar, en hög böc­ker och någ­ra fa­vo­rit­sa­ker är se­dan allt du be­hö­ver. Mixa och mat­cha! Bli in­spi­re­rad av stil­le­ben i tre oli­ka sti­lar på si­dan 30 – rustikt med pa­stel­ler, ele­gant med guld och dra­ma­tiskt svart. Ett stil­le­ben för var­je rum om du har svårt att väl­ja.

Vill du in­re­da med vårens tren­di­ga färg? Välj blått. Det pas­sar fint till­sam­mans med me­tal­ler, trä­re­na de­tal­jer och grö­na väx­ter. På si­dan 14 hit­tar du ett var­dags­rum som ba­dar i färg och som känns både om­bo­nat och my­sigt. Själv­klart hit­tar du fle­ra in­spi­re­ran­de stil­le­ben även här.

Bäs­ta plas­ten för vin­ter­mys är framför bra­san. Ka­min, ka­kel­ugn el­ler öp­pen spis ger sam­ma här­li­ga käns­la. Hit­ta få­töl­jen, ul­li­ga får­skin­net, plä­den och ljuslyk­tor­na som för­gyl­ler stun­den. På si­dan 36 hit­tar du 36 shop­ping­tips och vi gui­dar dig till sti­len du älskar.

Lax är per­fekt bjudmat som är lätt att va­ri­e­ra. Pro­va ugns­ba­kad lax med get­ost, asi­a­tisk lax med se­sam, lyx­ig lax med skagen el­ler pul­led lax med pi­ta­bröd. Se nya spän­nan­de re­cept på si­dan 50. Dess­utom får du fem ba­ka­de fa­vo­ri­ter med ba­nan. Så gott!

Väl­kom­men till LE­VA & BO, din bäs­ta gui­de till dröm­hem­met.

”Ett stil­le­ben för var­je rum om du har svårt att väl­ja”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.