LAM­PA AV BAMBUFIBRER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nya taklam­pan Grain där ma­te­ri­a­let ger sub­ti­la för­änd­ring­ar i färg och skug­ga, de­sign av Jens Fa­ger för Mu­u­to. Led-be­lys­ning, 995 kro­nor, Svens­sons i Lammhult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.