Gör tren­di­ga mat­tor

Ål­der: Bor: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

36. Stock­holm. De­sig­ner och grun­da­re av matt­fö­re­ta­get Lay­e­red.

Två nya kol­lek­tio­ner för Lay­e­red samt ett sam­ar­be­te med konst­nä­ren Ce­ci­lia Ömalm.

Ak­tu­ell med:

Hem­si­da:

­lay­e­redin­te­ri­or.com.

­ @lay­e­red_of­fi­ci­al.

Instagram:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.