”Vi viss­te från bör­jan att vi vil­le ha ge­nom­gå­en­de vi­ta golv i he­la hu­set”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

CHRISTI­NE OCH DA­NI­EL bod­de på sam­ma ga­ta i Karls­borg för många år se­dan in­nan de flyt­ta­de till Närke i någ­ra år. När det var dags att flyt­ta hemåt igen var ked­je­hu­set i de­ras gam­la hem­ma­kvar­ter till sa­lu, och de blev ge­nast in­tres­se­ra­de ef­tersom de ha­de trivts bra där ti­di­ga­re.

– När­he­ten till sko­gen, vatt­net och att det är en hörn­tomt var ett stort plus, be­rät­tar Christi­ne. Här i Karls­borg har du vat­ten och strän­der vart du än vän­der dig.

– En an­nan kul grej är att det finns en stor upp­mu­rad ved­spis mitt i hu­set, vil­ket man in­te för­vän­tar sig i ett hus från 1980-ta­let. Hu­sets förs­ta äga­re var mu­ra­re och det var han som mu­ra­de spi­sen.

NÄR FA­MIL­JEN FLYT­TA­DE in i hu­set 2013 var det väl­digt blan­dad stil i rum­men. Någ­ra var re­no­ve­ra­de me­dan and­ra rum va­rit orör­da se­dan 1990-ta­let.

– Vi viss­te re­dan från bör­jan att vi vil­le ha ge­nom­gå­en­de vi­ta golv i he­la hu­set, sä­ger Christi­ne. Vi ha­de det i vårt för­ra hus och måd­de bra av både lju­set som ut­vanns och den vi­ta ba­sen till den övri­ga in­red­ning­en.

Christines och Da­ni­els plan har va­rit att re­no­ve­ra rum för rum in­nan det är dags att ta tag i ut­si­dan. Pa­ret har re­no­ve­rat många hus och lä­gen­he­ter ge­nom åren och

4

VÅ­GAD TA­PET

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.