La­ga läc­kert med lax

Leva & Bo - - Fiskfavoriter - Av CA­RO­LI­NE HOF­BERG Foto OVE LIND­FORS

Röd­betsqui­noa med ugns­ba­kad lax

Ma­tig, fräsch och varm sal­lad som top­pas med ugns­ba­kad lax. Till röd­be­tor­nas na­tur­ligt sö­ta smak pas­sar det bra med sträv fe­ta­ost i sal­la­den. 4 por­tio­ner • 600 g lax­fi­lé av mitt­bit • salt • ny­mald pep­par • oliv­ol­ja • 2 äpp­len • cir­ka 400 g röd­be­tor • 2 dl qui­noa • 5 dl grön­saks­bul­jong • 1 ½ msk pres­sad ci­tronsaft • 50 g ruco­la • 150 g smu­lad fe­ta­ost • 50 g val­nöt­ter Till ser­ve­ring: • ci­tron­klyf­tor Sätt ug­nen på 175 gra­der. Lägg lax­en på en plåt med bak­plåts­pap­per. Kryd­da med salt och pep­par och ring­la över 2 matske­dar oliv­ol­ja.

Ba­ka lax­en i mit­ten av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter.

Skär äpp­le­na i klyf­tor och lägg bred­vid lax­en ef­ter hal­va ti­den. Ta ut och varm­håll un­der alu­mi­ni­um­fo­lie.

Ska­la och skär röd­be­tor­na i cen­ti­me­ter­sto­ra bi­tar. Ko­ka qui­noa och röd­be­tor i bul­jong, cir­ka 15 mi­nu­ter. Låt ånga av.

Blan­da qui­noa och röd­be­tor, 2 matske­dar oliv­ol­ja, ci­tronsaft, äp­pel­klyf­tor, ruco­la och det mesta av os­ten. Sal­ta och pepp­ra.

Lägg upp sal­la­den, för­de­la den i bot­ten av fy­ra tall­ri­kar och lägg på bi­tar av lax­en. Smu­la över res­ten av os­ten, ring­la på li­te oliv­ol­ja och strö på nöt­ter. Ser­ve­ra med ci­tron­klyf­tor.

1 2

3

4

5

6

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.