Ge­tost­lax med sol­tor­ka­de to­ma­ter

Leva & Bo - - Fiskfavoriter -

Lax­fi­lé som fylls med Me­del­havs­sma­ker i form av get­ost, sol­tor­ka­de to­ma­ter, ci­tron och ba­si­li­ka. Ser­ve­ra gär­na med klyft­po­ta­tis el­ler po­ta­tis­mos och en sal­lad med ruco­la. 4 por­tio­ner • 4 por­tions­bi­tar lax­fi­lé med skinn

à 150 g • salt • ny­mald pep­par Fyll­ning: • 1 dl crè­me fraiche • 100 g smu­lad get­ost • 1 tsk ri­vet ci­tron­skal • ½ dl fin­tär­na­de sol­tor­ka­de

to­ma­ter • 1 dl strim­lad ba­si­li­ka • ½ krm ka­jenn­pep­par • salt Till gar­ne­ring: • ci­tron­klyf­tor • färsk ba­si­li­ka

Sätt ug­nen på 225 gra­der. Gör ett snitt ner mot skin­net i mit­ten på var­je lax­bit, så att du får en fic­ka. Se till att du in­te skär ige­nom skin­net och att var­je bit hål­ler ihop i bå­da än­dar. Kryd­da med salt och pep­par.

Blan­da in­gre­di­en­ser­na till fyll­ning­en. För­de­la fyll­ning­en i fic­kor­na. Lägg lax­en på en plåt med bak­plåts­pap­per.

Ba­ka i mit­ten av ug­nen i 12–15 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med en ci­tron­klyf­ta och färsk ba­si­li­ka.

1

2

3

MEDELHAVSLAX. Get­ost, sol­tor­ka­de to­ma­ter, ci­tron och ba­si­li­ka – lax med sy­deu­ro­pe­is­ka sma­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.