Tor­til­la med pul­led lax

Leva & Bo - - Fiskfavoriter -

4 por­tio­ner • 600 g lax­fi­lé av mitt­bit Ma­ri­nad: • ½ dl ketchup • 2 tsk chi­pot­le­pas­ta • 1 msk fly­tan­de ho­nung • 1 li­me, ska­let och saf­ten • 1 pres­sad vit­löks­klyf­ta • 2 tsk spis­kum­min • 1 tsk mald ing­e­fä­ra • ½ tsk salt Till ser­ve­ring: • var­ma tor­til­la­bröd • is­bergs­sal­lad • färsk man­go, tär­nad • avo­ka­do­yog­hurt, se re­cept • pick­lad röd­lök, se re­cept

Lägg lax­en i en ol­jad ugns­fast form. Blan­da in­gre­di­en­ser­na till ma­ri­na­den. Bred över lax­en. Täck över med plast och låt ma­ri­ne­ra i cir­ka 30 mi­nu­ter i rumstem­pe­ra­tur.

Sätt ug­nen på 150 gra­der. Ba­ka lax­en i mit­ten av ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter. Den ska in­te över­ste­kas ut­an fort­fa­ran­de ha en li­ten rå kär­na i mit­ten när den är klar. An­vän­der du ter­mo­me­ter ska in­ner­tem­pe­ra­tu­ren va­ra 56 gra­der när lax­en är fär­dig­s­tekt.

Dra isär lax­en med en gaf­fel vid ser­ve­ring. Ser­ve­ra på var­ma tor­til­la­bröd till­sam­mans med strim­lad sal­lad, tär­nad man­go, avo­ka­do­yog­hurt och pick­lad röd­lök.

1

2

3

Avo­ka­do­yog­hurt

4 por­tio­ner • 2 avo­ka­do • 1 msk pres­sad li­mesaft • 1 dl tur­kisk yog­hurt • 2–3 msk hac­kad in­lagd ja­la­peno • 1 pres­sad vit­löks­klyf­ta • ½ dl hac­kad ko­ri­an­der • salt

Mixa avo­ka­do­köt­tet med li­mesaft och yog­hurt.

Blan­da i res­ten av in­gre­di­en­ser­na och sma­ka av med salt.

1

2

Pick­lad röd­lök

4 por­tio­ner • 2 sto­ra röd­lö­kar • 3 msk rör­soc­ker • 5 msk röd­vins­vi­nä­ger • 2 msk oliv­ol­ja • salt Ska­la och ski­va lö­ken tunt. Blan­da soc­ker och vi­nä­ger i en bun­ke och rör tills sock­ret löst sig. Blan­da i oliv­ol­ja och salt.

Vänd ner lö­ken i vi­nä­ger­bland­ning­en. Låt ma­ri­ne­ra minst 1 tim­me, men gär­na läng­re. Rör då och då.

1 2

3

GRILLSMAK. Det här är en bar­becu­e­in­spi­re­rad va­ri­ant av pul­led lax, som ­bru­kar

pas­sa al­la åld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.