Ba­nan- & cho­klad­ka­ka

Leva & Bo - - Härligt Hembakat -

Tre sma­ker som går ovan­ligt bra ihop: cho­klad, ba­nan och ing­e­fä­ra.

1 ka­ka • 200 g mörk cho­klad • 200 g osal­tat smör,

rums­tem­pe­re­rat • 1 tsk mald ing­e­fä­ra • 2 mog­na ba­na­ner • 2 dl soc­ker • 3 ägg • 4 ½ dl ve­te­mjöl • 1 ½ tsk bak­pul­ver • 50 g mörk cho­klad, hac­kad

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smörj en av­lång bak­form, gär­na non-stick, som rym­mer cir­ka 1 ½ li­ter. An­vän­der du en form i alu­mi­ni­um bör den brö­as.

Lägg cho­kla­den i en skål till­sam­mans med 25 gram av smö­ret och ing­e­fä­ran. Smält över vat­ten­bad och rör sam­man till en jämn smet. Mo­sa ba­na­ner­na.

Lägg res­ten av smö­ret i en skål till­sam­mans med sock­ret och vis­pa smi­digt. Till­sätt äg­gen, ett i ta­get, och vis­pa till en fluf­fig

2

3

smet. Rör ner ba­nan­mo­set och vänd till sist ner ve­te­mjöl och bak­pul­ver.

Bred ut en fjär­de­del av ba­nans­me­ten i for­men och ske­da en tred­je­del av cho­klad­bland­ning­en över. Var­va se­dan vi­da­re på det­ta sätt och av­slu­ta med ba­nansmet. Strö den hac­ka­de cho­kla­den i en sträng på mit­ten av ka­kan.

Gräd­da i 1 tim­me, kon­trol­le­ra att ka­kan är fär­dig med en stic­ka. Låt ka­kan stå kvar i for­men i 10 mi­nu­ter in­nan den stjälps upp.

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.