Mås­te jag ha rätt stor­lek på for­men?

Jag har bör­jat ba­ka och tyc­ker att det är kne­pigt när for­mar­na i de oli­ka re­cep­ten har så många oli­ka stor­le­kar. Jag har köpt mäng­der med for­mar och nu bör­jar min man få nog. Hur ska jag gö­ra?

Leva & Bo - - Fråga Oss - FOTO INGRID HECZKO CA­RI­NA WAL­LIN

Re­cep­ten är an­pas­sa­de ef­ter en viss form, har du ing­en med de måt­ten får du ta en som är så lik som möj­ligt. An­nars stäm­mer in­te grädd­nings­ti­den. Dock är det all­tid så att ti­der för tillag­ning kan va­ri­e­ra, även om du an­vän­der en form med måt­ten som anges i re­cep­tet. Dels skil­jer det mel­lan oli­ka ug­nar och spi­sar, dels tar oli­ka ma­te­ri­al oli­ka lång tid att vär­ma upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.