Var hit­tar jag sof­fan?

Jag und­rar var den fan­tas­tis­ka rot­tingsof­fan som syns i LE­VA&BO num­mer 52 kom­mer ifrån?

Leva & Bo - - Fråga Oss - CAL­LE D

Sof­fan är från Ch­ha­t­wal & Jons­son och gjord av flä­tad bam­bu och rot­ting. Den är tro­ligt­vis ri­tad av Vig­go Boe­sen 1936. Den är säll­synt och sål­des ny­li­gen på Bu­kowskis för 10 000 kro­nor. Lik­nan­de sof­for finns på andra­hands­mark­na­den så håll ut­kik på auk­tions­saj­ter och dy­likt. En lyx­ig va­ri­ant ri­tad av Jo­sef Frank på 1930-ta­let är Sof­fa 311. Av rot­ting, 43 000 kro­nor. Dy­nan kos­tar 6 100 kro­nor, Svenskt tenn.

GAM­MAL. Sof­fan i LE­VA&BO num­mer 52 är ri­tad av Vig­go Boe­sen 1936. Kud­dar­na och mat­tan kom­mer från Ch­ha­t­wal & Jons­son.

NY­TILL­VER­KAD. Sof­fa 311, 43 000 kro­nor, med dy­na, 6 100 kro­nor, Svenskt tenn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.