Går stu­di­o­lam­pan att kö­pa i bu­tik?

Vet ni var jag kan hit­ta en så­dan där cool stu­di­o­lam­pa som den hem­ma hos konst­nä­ren Ange­li­ca Wi­ik som var med i LE­VA&BO num­mer 49?

Leva & Bo - - Fråga Oss - AN­NA

Lam­pan är en gam­mal stu­di­o­lam­pa från Sve­ri­ges Te­le­vi­sion. Lik­nan­de finns, men då får man le­ta be­gag­nat. Kol­la på auk­tions­saj­ter på nä­tet. Nya mo­del­ler är lät­ta­re att hit­ta, som den här till väns­ter.

GOLV­LAM­PA. Pa­trol från Van­de­heg, 9 995 kro­nor, Con­fi­dent­living.se.

FRÅN TV. Ange­li­ca Wi­iks lam­pa har stått på Sve­ri­ges Te­le­vi­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.