SER­VE­RING I TRE PLAN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Un­der vå­ren väcks slån­bärs­bus­ken till liv och dess fag­ra ro­sa blom­mor slår ut. De­signstu­di­on Wik & wal­søe för in blom­mor­na till det du­ka­de bor­det i sin kol­lek­tion Ro­sa slå­pe. Nytt i se­ri­en är ett ser­ve­rings­fat i tre vå­ning­ar, 1 299 kro­nor, Royal de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.