”Fil­tar­na är gans­ka var­ma”

Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

30. I Alingsås till­sam­mans med ma­ken Tom.

Dri­ver fö­re­ta­get Fru Nord­ström där hon stic­kar sto­ra over­si­zed plä­dar i me­ri­noull. Bu­tiks­bi­trä­de på Cu­bus.

Gör:

Ak­tu­ell med:

Just nu vän­tar jag en li­ten be­bis i bör­jan av feb­ru­a­ri.

Hem­si­da:

frunords­trom.com.

Instagram:

frunords­trom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.