NY SVENSK KOL­LEK­TION

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Roos in­te­ri­or är ett nytt svenskt va­ru­mär­ke med pro­duk­ter som tar av­stamp i Art de­co och Palm Be­ach-sti­len. Den förs­ta kol­lek­tio­nen be­står av un­der­lägg och be­slag för skåp och dör­rar, allt i mäs­sing. Un­der­lägg av högglan­sig, po­le­rad mäs­sing, 20 × 20 cen­ti­me­ter, cir­ka 450 kro­nor, Roo­sin­te­ri­or.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.