LYX­IGT MED MAR­MOR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Till bords­lam­pan He­rald finns möj­lig­het att väl­ja mel­lan en lju­sa­re el­ler mör­ka­re plat­ta med mar­mormöns­ter till en vit, hög skärm. 31 cen­ti­me­ter hög. Cir­ka 410 kro­nor, Mark­slöjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.