SITT MED STIL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Få­töl­jen Af­teroom är en bland­ning mel­lan Bør­ge Mo­gen­sens Spans­ke stol och Mi­chael Tho­nets Ton karm­stol. Svart­lac­kat stål, med sits och rygg i lä­der, 11 995 kro­nor, Svens­sons i Lammhult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.