Stänk av blått

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUND­STRÖM

i lin­ne, 50 × 70 cen­ti­me­ter, Åh­léns. med snyggt­sick­sack­möns­ter, 50 × 80 cen­ti­me­ter, 149 kro­nor, La­ger­haus. Fint mönst­rad 695 kro­nor, Litt­lep­hant. i mo­dern stil, 1 399 kro­nor, El­los.

med tren­dig blå de­kor, 10,5 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 59 kro­nor, La­ger­haus. med gra­fiskt möns­ter, 29 kro­nor, Ikea. Mönst­rad 199 kro­nor, H&M ho­me. Söt till god­sa­ker­na, 39 kro­nor, Ikea. Hand­gjord med krac­ke­le­rad yta, 19 cen­ti­me­ter hög, 299 kro­nor, El­los.

Tur­kost

bric­ka,

skål ke­ra­mik­vas

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.