SU­PER­STARK

Leva & Bo - - Trädgård -

3Su­per­stark chili­pep­par. Styr­kan är upp­mätt till en över 1 mil­jon sco­vil­le. Var för­sik­tig och tvät­ta hän­der­na or­dent­ligt di­rekt ef­ter kon­takt med fruk­ter­na. Bra i kru­ka på al­tan, bal­kong el­ler i växt­hus. Göds­la och vattna re­gel­bun­det. För­gro först in­om­hus i feb­ru­a­ri–mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.