PAS­SAR I KRU­KA

Leva & Bo - - Trädgård -

4Li­me­grö­na, 3 till 5 cen­ti­me­ter långa fruk­ter som mog­nar till blodrött med den ka­rak­tä­ris­tis­ka fruk­ti­ga ha­ba­ne­rosma­ken. Het styr­ka, nå­got he­ta­re än tra­di­tio­nell­ha­ba­ne­ro. Pas­sar att od­la i kru­ka. Höjd cir­ka 60 cen­ti­me­ter. För­gro in­om­hus, od­la se­dan i varmt lä­ge ut­om­hus el­ler i växt­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.