ME­DEL­STARK

Leva & Bo - - Trädgård -

6De smak­ri­ka fruk­ter­na blir svar­ta och över­går i rött vid full mog­nad. Plan­tan ger många me­del­star­ka fruk­ter. Pas­sar bra att od­la in­om­hus, i växt­hus el­ler i skyd­dat lä­ge ut­om­hus. Kan an­vän­das färsk i kall mat el­ler som smak­sät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.