DEKORATIV

Leva & Bo - - Trädgård -

8Den knub­bi­ga, väl­för­gre­na­de plan­tan pro­du­ce­rar rik­ligt med upp till 7 cen­ti­me­ter långa, upp­åt­vän­da, he­ta fruk­ter. Mog­nar från grönt via oran­ge till rött. Od­las med för­del i kru­ka på en so­lig ter­rass el­ler i växt­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.