SÅ OD­LAR DU

Leva & Bo - - Trädgård -

ÅÅNär: Det är hög tid att bör­ja med

chi­li­od­ling­en i feb­ru­a­ri. ÅÅHur: Så frö­na in­om­hus. När de har grott vill de ha sol. När plantorna har ut­veck­lat blad­par plan­te­rar du om den i kru­ka med plan­te­rings­jord. Ställ i so­ligt föns­ter. I bör­jan el­ler mit­ten av ju­ni (se­na­re i nor­ra Sve­ri­ge) stäl­ler du ut kru­kan. ÅÅTrivs En stor kru­ka, den bör rym­ma mel­lan 5 och 10 li­ter plan­te­rings­jord. Plantorna vill helst stå i so­ligt lä­ge och ha fuk­tig jord. ÅÅMår Nä­ring – göd­sel­vatt­na gär­na var­je vec­ka. När plantorna vant sig vid ute­li­vet vill de stå so­ligt. Plantorna be­hö­ver myc­ket vat­ten, en so­lig dag kan du be­hö­va vattna två gång­er. Skör­da allt ef­tersom, det sti­mu­le­rar plan­tan att ge fler fruk­ter. Du kan skör­da både omog­na, grö­na, fruk­ter och mog­na, of­tast rö­da.ÅÅTa in kru­kan vid frost.

i:

bra av:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.