Semmel­tår­ta med päron & ing­e­fä­ra

Leva & Bo - - Nya Smaker -

Att bju­da på en en­da stor bul­le där var och en kan skä­ra sin bit bru­kar va­ra po­pu­lärt. Dess­utom är det smi­di­ga­re att ba­ka en stor sem­la än fle­ra mind­re. cir­ka 10 bi­tar • 25 g jäst för sö­ta de­gar • 75 g smör • 2 dl mjölk

dl strö­soc­ker • 1 krm salt • 1 tsk ny­stött kar­de­mum­ma • 1 ägg • 7 dl ve­te­mjöl • 2 tsk bak­pul­ver • 1 ägg till pens­ling Fyll­ning: • in­kråm från bul­len • 150 g man­del­mas­sa • 50 g val­nöt­ter • 1 dl mjölk • 1 dl pä­ron­mar­me­lad • 3 msk hac­kad syltad ing­e­fä­ra • 1 burk kon­ser­ve­ra­de päron

hal­vor, 400 g • 4–5 dl visp­gräd­de • flor­soc­ker

Smu­la jäs­ten i en bun­ke. Smält smö­ret, till­sätt mjöl­ken och värm till fing­er­vär­me, 37 gra­der. Rör ut jäs­ten i degs­pa­det. Till­sätt soc­ker, salt, kar­de­mum­ma, ägg och 6 de­ci­li­ter av mjö­let. Ar­be­ta ihop till en lös deg. Låt jä­sa un­der duk i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Blan­da bak­pulv­ret med 1 de­ci­li­ter mjöl. Ar­be­ta in det i de­gen. Till­sätt even­tu­ellt li­te mer mjöl om de­gen är för lös. Ta upp och knå­da de­gen på mjö­lat bord. For­ma till en stor bul­le som mä­ter cir­ka 22 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Lägg den på en plåt med bak­plåts­pap­per. Låt jä­sa un­der duk cir­ka 25 mi­nu­ter.

Värm ug­nen till 200 gra­der. Pens­la bul­len med upp­vis­pat ägg. Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i 20–25 mi­nu­ter. Låt kall­na un­der duk på ett gal­ler.

Fyll­ning: Skär av ett lock på bul­len. Gröp ur en del av in­krå­met och grov­riv det. Riv man­del­mas­san. Fin­hac­ka nöt­ter­na. Blan­da ihop man­del­mas­sa, nöt­ter, in­kråm och mjölk.

Blan­da pä­ron­mar­me­lad och ing­e­fä­ra. Låt päro­nen rin­na av och skär dem i tun­na klyf­tor. Vänd ner pä­ron­klyf­tor­na i mar­me­la­den.

För­de­la man­del­fyll­ning­en i bul­len. Bred över pä­ron­fyll­ning­en. Vis­pa gräd­den och sprit­sa på den. Lägg på loc­ket och sik­ta över flor­soc­ker.

1

2

3

4

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.