Karls­ba­der­sem­lor med ko­kos & hal­lon­gräd­de

Leva & Bo - - Nya Smaker -

Karls­ba­der är ett ex­tra fint ve­te­bröd med len deg som in­ne­hål­ler ex­tra myc­ket smör. 18–20 styc­ken • 25 g jäst för sö­ta de­gar • 1 dl mjölk • 1 ägg • 1 dl strö­soc­ker • 1 tsk ny­stött kar­de­mum­ma • 7 dl ve­te­mjöl • 1 tsk bak­pul­ver • 150 g rumsvarmt smör • 1 ägg och ko­kos till pens­ling Fyll­ning: • in­kråm från bul­lar­na • 200 g man­del­mas­sa • 1 dl ko­kos­fling­or • 1 dl mjölk • 2 dl visp­gräd­de • 2 dl färs­ka hal­lon • flor­soc­ker

Smu­la jäs­ten i en bun­ke. Värm mjöl­ken till fing­er­vär­me, 37 gra­der. Rör ut jäs­ten i mjöl­ken. Till­sätt ägg, soc­ker och kar­de­mum­ma. Rör till en jämn smet.

Blan­da hälf­ten av mjö­let med

1

2

bak­pul­ver och blan­da i. Ar­be­ta till en smi­dig deg. Låt vi­la un­der duk cir­ka 10 mi­nu­ter.

Skär det rumsvar­ma smö­ret i små bi­tar. Ar­be­ta in det i de­gen till­sam­mans med res­ten av mjö­let.

Ta upp och de­la de­gen i 18–20 bi­tar. For­ma dem till run­da slä­ta bul­lar. Lägg på en plåt med bak­plåts­pap­per. Låt jä­sa un­der duk i 40–50 mi­nu­ter.

Värm ug­nen till 225 gra­der. Pens­la bul­lar­na med lätt upp­vis­pat ägg och strö på ko­kos. Gräd­da i mit­ten av ug­nen 8–10 mi­nu­ter. Låt sval­na på gal­ler un­der en duk.

Fyll­ning: Skär av ett lock på var­je bul­le. Gröp ur en del av in­krå­met och grov­riv det. Riv man­del­mas­san. Blan­da man­del­mas­sa, in­kråm, ko­kos och mjölk.

Vis­pa gräd­den till ett mjukt skum. Blan­da i hal­lo­nen och vis­pa till ett sta­di­ga­re skum så att bä­ren för­de­las jämnt i gräd­den.

För­de­la man­dels­me­ten i bul­lar­na. Sprit­sa på gräd­de. Sätt på loc­ken och sik­ta över flor­soc­ker.

3

4

5

6

7

8

KO­KOS & HAL­LON. Med ko­kos i fyll­ning­en och hal­lon­gräd­de på top­pen är det svårt att mot­stå fres­tel­sen att äta fle­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.