Semmelw­rap med blå vall­mo & ci­tron

Leva & Bo - - Nya Smaker -

Fjol­å­rets kre­a­ti­va semme­lidé från Tös­se­ba­ga­ri­et, wra­pen, blev ge­nast en suc­cé! Här en va­ri­ant med ci­tron och blå vall­mo. 12 styc­ken • 25 g jäst för sö­ta de­gar • 1 dl mjölk • 1 dl vat­ten • 100 g rumsvarmt smör • 1 dl strö­soc­ker • 1 krm salt • 1 ägg • 2 msk blått vall­mo­frö • 1 tsk bak­pul­ver • cir­ka 8 dl ve­te­mjöl Fyll­ning: • 100 g man­del­mas­sa • cir­ka 2 msk mjölk • 2 dl visp­gräd­de • 3 msk le­mon curd • flor­soc­ker

Smu­la jäs­ten i en bun­ke. Värm mjölk och vat­ten till fing­er­vär­me, 37 gra­der. Rör ut jäs­ten i degväts­kan. Skär det rumsvar­ma smö­ret i små bi­tar. Ar­be­ta in smö­ret till­sam­mans med soc­ker, salt, ägg, vall­mo­frö, bak­pul­ver och mjöl. Ar­be­ta ihop till en smi­dig deg. Låt jä­sa un­der duk 30–40 mi­nu­ter.

Sätt ug­nen på 225 gra­der. Ta upp de­gen på mjö­lat bord. De­la den i 12 bi­tar och rul­la till slä­ta bul­lar.

Kav­la ut var­je bul­le till en myc­ket tunn plat­ta som mä­ter cir­ka 20 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Lägg på plå­tar med bak­plåts­pap­per.

Gräd­da i mit­ten av ug­nen 3–4 mi­nu­ter. Bröd­ka­kor­na ska bli pre­cis ge­nom­gräd­da­de, är de för hårt gräd­da­de kan de spric­ka när de viks ihop. Låt sval­na mel­lan hand­du­kar så att de hål­ler sig mju­ka.

Fyll­ning: Riv man­del­mas­san och blan­da med mjölk till en slät kräm. Sprit­sa el­ler bred ut man­del­krä­men på mit­ten av brö­den. Vis­pa gräd­den. Rör le­mon cur­den mjuk och vänd ner den i gräd­den. Sprit­sa ut ci­tron­gräd­den i mit­ten.

Vik ihop som en wrap: Bot­ten först, vik se­dan in kan­ter­na över fyll­ning­en. Sik­ta över flor­soc­ker och pac­ka in i smör­pap­per.

1

2

3

4

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.