Hur får jag fluf­fi­ga­re bröd?

Hej! Har ni nå­got knep för hur jag får mat­brö­det luf­ti­ga­re?

Leva & Bo - - Fråga Oss - JEN­NIE

Ett ge­ne­rellt tips är att ar­be­ta mat­bröds­de­gen i en köks­ma­skin i minst tio mi­nu­ter – det gör glu­ten­trå­dar­na star­ka så att de kan fånga upp gas­bubb­lor­na. Låt gär­na brö­det jä­sa två gång­er ock­så, först minst en halv­tim­me i bun­ken och se­dan i yt­ter­li­ga­re cir­ka 40 mi­nu­ter på plå­ten. Vik­tigt är ock­så att mjöl­mäng­den blir rätt – an­vänd struk­na mått el­ler väg på våg.

Ett knep för att få luf­tigt bröd är att lå­ta de­gen jä­sa

två gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.