Var kan jag kö­pa den blå plä­den?

Hej! Jag har le­tat ef­ter den blå Ce­an­nis-plä­den som var med i LE­VA&BO num­mer 3, men jag hit­tar den in­te. Är det nå­got som kom­mer nu till vå­ren el­ler har den ut­gått?

Leva & Bo - - Fråga Oss - PER­NIL­LA

Plä­den Brai­ded, som är Ce­an­nis flä­ta­de ver­sion av den po­pu­lä­ra Egg, fanns med i höst­kol­lek­tio­nen 2015. I den blå­grå fär­gen Pe­trol finns den att kö­pa på Den­nys ho­me, den­nys­ho­me.se/ce­an­nis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.