GRÖNS­KAN­DE BOLL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Kul va­ri­ant på en am­pel är Bloms­ter­lan­dets glob av me­tall, 21 × 30,5 cen­ti­me­ter, 299 kro­nor, 41 × 40,5 cen­ti­me­ter, 399 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.