DEKORATIV

Leva & Bo - - Inredningsmässan - Impecta

Upp­se­en­de­väc­kan­de och dekorativ to­mat med ro­sarö­da, cir­ka fem cen­ti­me­ter långa fruk­ter med oran­ge tig­re­ring. Välsma­kan­de och högav­kas­tan­de för växt­hus och var­ma ute­lä­gen. Höjd 200 cen­ti­me­ter. Upp­bin­des mot käp­par, si­do­skot­ten tjy­vas. Så in­om­hus i feb­ru­a­ri till april, skör­da från ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.