MA­TI­GA FRUK­TER

Leva & Bo - - Så & Odla -

To­mat med här­lig färg och ma­ti­ga, sö­ta och smak­ri­ka fruk­ter, som till en bör­jan är svart­grö­na och över­går till rött när de mog­nar. Pro­duk­tiv sort med rik­lig frukt­bild­ning. Pas­sar för od­ling ut­om­hus i skyd­dat, so­ligt lä­ge el­ler in­om­hus, al­ter­na­tivt i växt­hus. Be­hö­ver stöd och upp­bind­ning­för bäs­ta re­sul­tat.

Weibulls

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.