ITA­LI­ENSK & SYR­LIG

Leva & Bo - - Så & Odla -

Klas­sisk ita­li­ensk hög­väx­an­de, upp till 200 cen­ti­me­ter, sal­ladsto­mat. Den har de ka­rak­te­ris­tis­ka räff­lor­na, pä­ron­for­men och in­te minst den fan­tas­tis­ka sma­ken – allt vad man kan öns­ka av en ita­li­ensk to­mat.En hy­brid som är ex­tra tå­lig mot sjuk­do­mar som kan drab­ba to­ma­ter. Si­do­skot­ten ska tas bort. Fruk­ter­na skör­das in­te helt mog­na, då har de syr­lig­he­ten som är ex­tra god i sal­la­der.

Gourmetgarage

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.