GLÄN­SAN­DE MÖRK

Leva & Bo - - Så & Odla -

En myc­ket snygg, mörkska­lig, rik­gi­van­de to­mat som har bra mot­stånd mot sjuk­do­mar. Upp­rätt­väx­an­de, blir cir­ka 200 cen­ti­me­ter. Be­hö­ver stöd, och ska tjy­vas. Od­las i växt­hus el­ler ut­om­hus på skyd­dad varm plats.

Wexthuset

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.