TO­MAT­PLAN­TOR ÄLSKAR VÄR­ME

Leva & Bo - - Så & Odla -

Så in­om­hus i mars el­ler bör­jan av april. Det går bra att så al­la frön i sam­ma kru­ka, se ba­ra till att in­te så för många – då blir det svå­ra­re att de­la på dem sen. När frö­na grott vill de stå ljust. När blad­par har bil­dats är det dags att plan­te­ra var­je plan­ta i en egen kru­ka.

I maj, när röt­ter­na har växt till sig, är det dags att plan­te­ra om igen i en stor kru­ka. To­mat­plan­tor­na kan plan­te­ras ut när de har av­här­dats och nattem­pe­ra­tu­ren är minst 8 gra­der. Plan­te­ra med 50 cen­ti­me­ters av­stånd och sätt plantorna djupt så att lägs­ta blad­pa­ret ham­nar strax ovan­för mar­ken. Nyp bort det blad­pa­ret.

To­mat­plan­tor älskar vär­me, vat­ten och nä­ring. Ställ på en so­lig och vind­skyd­dad plats. Jor­den ska va­ra po­rös och nä­rings­rik. Grund­göds­la med stall­göd­sel och för­bätt­ra med kom­post el­ler plan­te­rings­jord.

Od­lingsväv el­ler plast kan an­vän­das de förs­ta vec­kor­na för att skyd­da od­ling­en. Bind upp höga to­ma­ter så att de har växt­stöd.

Gall­ra – ta bort någ­ra av de blad som sit­ter un­der to­mat­kla­sar­na.

Tju­va – ta bort si­do­skott som väx­er på stam­men så att hu­vud­stam­men blir kraf­ti­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.