MYC­KET SÖT­MA

Leva & Bo - - Så & Odla -

En to­mat med myc­ket söt­ma i sma­ken. Upp­rätt­väx­an­de blir cir­ka 200 cen­ti­me­ter. Bra mot­stånd mot sjuk­do­mar. Pro­du­ce­rar rik­ligt. Od­las med för­del i växt­hus och ut­om­hus på skyd­dad plats. För­gro in­om­hus från feb­ru­a­ri.

Wexthuset

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.